sliced-glob-top-cross-section-on-grey-circuit-board

sliced-glob-top-cross-section-on-grey-circuit-board

Alt:sliced-glob-top-cross-section-on-grey-circuit-board
Chú thích:

Uploaded to

Potting và Encapsulating là gì? Potting, rất đơn giản, là quá trình bao phủ một bộ phận bằng một loại nhựa để bảo vệ chúng khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn từ môi trường. Công dụng phổ biến nhất của potting là để chống nước và ẩm, hoặc để cách điện. Tuy nhiên, pottings…
Scroll to top