In ấn bao bì

Các sản phẩm hỗ trợ in ấn và ngành bao bì, nâng cao chất lượng in, tần suất sử dụng: dán bản in, nối cuộn giấy, cán màng laminate

Ghép màng

Ghép màng, cán màng cho bao bì mềm

Scroll to top