Chất tráng phủ bề mặt điện tử

Conformal Coating – lớp phủ bảo giác là lớp phủ bảo vệ bằng cách tạo một màng polyme mỏng được dùng trên các bảng mạch in (PCB). Lớp phủ được đặt tên là bảo giác vì nó đồng dạng với các đường viền của PCB. Lớp phủ bảo giác thường dầy khoảng 25-250 μm cho mạch điện tử và cung cấp khả năng bảo vệ chống lại độ ẩm, bụi, hóa chất và nhiệt độ khắc nghiệt… Hầu hết các công ty lắp ráp bảng mạch đều phủ lên các cụm lắp ráp một lớp phủ bảo giác trong suốt, lớp này nhẹ hơn và dễ kiểm tra hơn so với độn đầy.

Lớp phủ có thể được tạo ra bằng cách: quét, phun, định lượng và phủ nhúng… Thành phần chính của lớp phủ bảo giác có thể là: acrylics, silicones, urethanes và parylene… Mỗi loại có những đặc điểm riêng cho các môi trường và tình huống sản xuất nhất định.

Sử dụng:

  • Cách điện: Cho phép khoảng cách dây dẫn gần hơn
  • Loại bỏ sự cần thiết của vỏ bọc phức tạp
  • Ảnh hưởng tối thiểu đến trọng lượng thành phần
  • Hoàn toàn bảo vệ lắp ráp chống lại sự tấn công của hóa chất và ăn mòn
  • Loại bỏ suy giảm hiệu suất do các nguy cơ môi trường
  • Giảm thiểu áp lực môi trường lên cụm PCB

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Scroll to top