Vật liệu dẫn nhiệt

Truyền nhiệt từ linh kiện đến vật tản nhiệt trong điện tử. Các hình thức như keo lỏng đóng rắn khi sử dụng, mỡ sệt không chảy, dạng tấm được cắt die-cut theo hình dạng linh kiện

Hiển thị tất cả 18 kết quả

Scroll to top