Thực phẩm – dược – y tế – thẩm mỹ

Các loại keo, băng keo kết dính trong vật tư và thiết bị y tế hoặc các loại keo, băng keo dùng trong sản xuất vật tư thẩm mỹ phải đạt chứng nhận liên quan. Kể cả các loại keo dán nắp hộp, băng keo dán thùng cũng cần các chứng nhận dùng trong ngành y tế và thẩm mỹ, bao gồm các kiểm nghiệm an toàn, chứng nhận ISO, hồ sơ chứng nhận cho thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu…

Băng keo đóng gói

Đóng gói trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, y tế, thẩm mỹ, tạo sự tiện dụng trong quá trình sử dụng. Với các chứng nhận chất lượng tương ứng

Tổng hợp

Scroll to top