Thực phẩm – dược – y tế – thẩm mỹ

Các loại keo, băng keo kết dính trong vật tư và thiết bị y tế hoặc các loại keo, băng keo dùng trong sản xuất vật tư thẩm mỹ phải đạt chứng nhận liên quan. Kể cả các loại keo dán nắp hộp, băng keo dán thùng cũng cần các chứng nhận dùng trong ngành y tế và thẩm mỹ.

Tổng hợp

  • Băng Keo Cố Định Lông Mi Giả
    Để tạo ra một thành phẩm chất lượng, những sợi mi giả sẽ được cố định bởi băng keo để qua phòng sấy, chịu được nhiệt độ cao lên đến 200 độ C…
  • Băng Keo Dán Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân
    Khẩu trang, găng tay và đồ bảo hộ là những thiết bị bảo hộ cần thiết. tesa là giải pháp keo dán đa ứng dụng trong sản xuất khẩu trang và thiết bị bảo hộ…
Scroll to top