flameXtinct-45001-illust-pe-foam-white

flameXtinct-45001-illust-pe-foam-white

Alt:flameXtinct-45001-illust-pe-foam-white
Chú thích:

Uploaded to

Là công ty không ngừng đổi mới, tesa luôn cố gắng đưa ra nhiều ý tưởng nóng để cải tiến công nghệ. Một “ý tưởng nóng” theo đúng nghĩa đen được công bố là băng keo chống cháy. Sản phẩm băng keo này có thể giúp các nhà sản xuất thuộc lĩnh vực giao thông…
Scroll to top