Silicon sealant nguyên sinh Xiameter RBB-2881 series

Giá niêm yết có thể thay đổi theo MOQ. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất.

Mô tả

Các sản phẩm cao su silicon – sealant nguyên sinh XIAMETER® RBB-2881 series. Sản phẩm có độ bền cao, ở thể rắn. XIAMETER® RBB-2881 được dùng như một loại nguyên vật liệu được dùng trong quá trình sản xuất chế tạo các vật dụng có độ đàn hồi cao.

General Purpose – PPT Silica
XIAMETER®
Product Name
Cure Profile
XIAMETER®
RBB-2881-30 Base
Press cure: 10’/170°C
Post cure: 4 hr/200°C
XIAMETER®
RBB-2881-40 Base
Press cure: 10’/170°C
Post cure: 4 hr/200°C
XIAMETER®
RBB-2881-50 Base
Press cure: 10’/170°C
Post cure: 4 hr/200°C
XIAMETER®
RBB-2881-60 Base
Press cure: 10’/170°C
Post cure: 4 hr/200°C
XIAMETER®
RBB-2881-70 Base
Press cure: 10’/170°C
Post cure: 4 hr/200°C
XIAMETER®
RBB-2881-80 Base
Press cure: 10’/170°C
Post cure: 4 hr/200°C
Scroll to top