Sản phẩm: Chất tráng phủ bề mặt và làm sạch

Vật liệu tráng phủ bề mặt mạch điện tử PCB, chất tráng phủ lên bề mặt. Là lớp vật liệu mỏng bảo vệ, chống ẩm, hơi nước, chống hen rỉ cho các thành phần, bo mạch cũng như khỏi những ảnh hưởng thiệt hại của môi trường và tác động cơ học, tăng tuổi thọ sử dụng thiết bị. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có nhiều giải pháp phun tráng phủ và định lượng tự động. Chất lỏng và hợp chất methylsiloxanes dễ bay hơi sử dụng như tác nhân làm sạch chính xác cao và rửa các bộ phận sau khi làm sạch với tác nhân làm sạch khác.

Lọc theo:

Danh sách sản phẩm