sim-flexographic-printing-plate-mounting-052

sim-flexographic-printing-plate-mounting-052

Alt:sim-flexographic-printing-plate-mounting-052
Caption:

Uploaded to

Băng keo xốp acrylic hai mặt 550µm dán bản in mềm Đặc điểm lớp xốp: Dung sai độ dày thấp Khả năng phục hồi liên tục và lâu dài Đặc tính kết dính: Đặc điểm bề mặt ít dính Liên kết bản in tuyệt vời Có thể gỡ ra dễ dàng Liên kết tuyệt vời…
Scroll to top