hermes-vc-153-vel-aluminium-2

hermes-vc-153-vel-aluminium-2

Alt:hermes-vc-153-vel-aluminium-2
Caption:

Uploaded to

Giấy mài nhôm oxit ổn định, được hỗ trợ bằng khóa dán. Hermes VC 153 VEL dùng cho chà nhám / mài nhẵn các bề mặt. Dạng cuộn hoặc tấm. Có thể chà nhám / mài nhẵn với áp lực nhỏ. Lớp nền giấy chắc chắn với độ ổn định cạnh tốt. Khả năng thay…
Scroll to top