tesa-4224-general-purpose-strength-tensilized-polypropylene-tape

tesa-4224-general-purpose-strength-tensilized-polypropylene-tape

Alt:tesa-4224-general-purpose-strength-tensilized-polypropylene-tape
Caption:

Uploaded to

Băng keo đóng gói ngành thực phẩm và dược Tesa 4224 là băng keo có lớp nền poly-propylene có độ bền cao phủ bằng hệ thống cao su tự nhiên và đặc biệt là phát triển cho các ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm. Tesa 4224 có độ bền tốt và đồng thời…
Scroll to top