reactor-e-xp2

reactor-e-xp2

Alt:reactor-e-xp2
Caption:

Uploaded to

Electric Coatings Proportioners Máy bơm phun Reactor E-XP2 dùng cho các lớp vật liệu sơn phủ có gốc polyurea, cho phép hoạt động lên đến 2 gal (7,6 lít) mỗi phút. Dùng để phun các vật liệu (sơn, silicon) 2 thành phần có tốc độ khô (đông đặc) trong vòng 1-2 phút. Máy có 2…
Scroll to top