thermal-gap-pads

thermal-gap-pads

Thermal Management Materials

Alt:thermal-gap-pads
Chú thích:

Uploaded to

Vật liệu tản nhiệt gap pad là các miếng đệm mềm, dùng để chèn vào giữa bộ phận tản nhiệt và các linh kiện điện tử nhằm tăng tốc độ tản nhiệt. Vật liệu tản nhiệt gap pad phù hợp với các bề mặt không bằng phẳng, khe hở lớn và kết cấu bề mặt…
Scroll to top