dow_conformal_coating

dow_conformal_coating

Alt:dow_conformal_coating
Chú thích:

Uploaded to

Keo phủ bo mạch còn gọi là loại keo phủ bảo giác. Bằng cách: quét, phun, định lượng hoặc phủ nhúng… keo tạo thành một màng polyme mỏng có tác dụng bảo vệ bo mạch chống lại độ ẩm, bụi, hóa chất và nhiệt độ khắc nghiệt… Thông thường lớp keo phủ này dầy khoảng…
Scroll to top