protective-face-shields-tape

protective-face-shields-tape

Băng keo cho các thiết bị y tế

Alt:protective-face-shields-tape
Chú thích:

Uploaded to

Các loại keo, băng keo kết dính trong vật tư và thiết bị y tế hoặc các loại keo, băng keo dùng trong sản xuất vật tư thẩm mỹ phải đạt chứng nhận liên quan. Kể cả các loại keo dán nắp hộp, băng keo dán thùng cũng cần các chứng nhận dùng trong ngành…
Scroll to top