Silicone Liveo C6-150 cho ngành Y Tế

Giá niêm yết có thể thay đổi theo MOQ. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất.

Mô tả

Ứng dụng: Silicone y tế 2 thành phần Liveo C6-150 được dùng cho các thiết bị y tế, bao gồm cả những thiết bị có thể đưa vào cơ thể người trong 29 ngày.

Silicone 2 thành phần Liveo C6-150 không chứa phụ gia làm dẻo, chất phtalat hay latex, an toàn sử dụng trong y tế

Scroll to top