Hệ thống chia tỉ lệ/định lượng nhiều thành phần Graco Hydra-Mate

Giá niêm yết có thể thay đổi theo MOQ. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất.

Mô tả

Hydra-Mate được thiết kế để cân đối, trộn, bơm và phân phối chất làm kín và chất kết dính với nhiều biến thể về tỷ lệ chất nền/chất xúc tác và độ nhớt. Hệ thống tích hợp trong một này cung cấp các loại súng phun mà bạn lựa chọn và đầu ra nhất quán, dòng chảy cao với độ chính xác tỷ lệ đến 2% – đảm bảo đóng rắn nhất quán và năng suất cao.

Tính năng

  • Tiết kiệm tối đa nguyên liệu bằng cách giữ nguyên liệu hỗn hợp ở mức tối thiểu.
  • Cung cấp dòng nguyên liệu đầu ra cao, nhất quán, đảm bảo tốc độ dòng và đóng rắn thích hợp.
  • Khả năng trộn tỷ lệ thay đổi từ 4: 1 đến 16: 1.
  • Được trang bị với một cần điều chỉnh và sự lựa chọn của bạn về súng phun.

Ứng dụng:

  • Window and Curtain wall
  • Sealing
  • Fenestration
  • Adhesive & Sealant
Hệ thống chia tỉ lệ/định lượng nhiều thành phần Graco Hydra-Mate
Scroll to top