Chất phủ bảo giác Dow Corning® 3-1965

Giá niêm yết có thể thay đổi theo MOQ. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất.

Mô tả

Một phần, trong, độ nhớt thấp, mềm

Đặc tính vật lý

Màu sắc: trong suốt
Sức bền điện môi: = 425 vôn / mil (v/mil)
Sức bền điện môi (kV/mm): = 17 kV/mm

Chất phủ bảo giác Dow Corning® 3-1965
Scroll to top