he thong nhiet dien

he thong nhiet dien

Alt:he thong nhiet dien
Chú thích:

Uploaded to

Trong vòng 10-20 năm nữa, ai làm chủ công nghệ xe điện sẽ dẫn đầu thị trường xe hơi thế giới… Giải pháp toàn diện từ EV Battery (Pin xe điện) Lắp ráp và tích hợp pin và mô-đun EV / HEV yêu cầu cố định cơ học, quản lý nhiệt và giảm rung. Chúng…
Scroll to top