tap-the-duc-smart-watch

tap-the-duc-smart-watch

Alt:tap-the-duc-smart-watch
Chú thích:

Uploaded to

Smart Nanocoating là một chất phủ bảo giác không chứa Flo, không halogen, không PFAS, không độc hại với môi trường, bảo vệ chống nước hoàn chỉnh cho các thiết bị điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng thông minh, bao gồm thiết bị di động, tai nghe, đồng hồ thông minh, chuông…
Scroll to top