lpms technomelt usb bga low pressure molding

lpms technomelt usb bga low pressure molding

Alt:lpms technomelt usb bga low pressure molding
Chú thích:

Uploaded to

Giải pháp đúc áp suất thấp TECHNOMELT nổi tiếng của Henkel là tiêu chuẩn bảo vệ bo mạch PCB hiện đại. Điểm mạnh của sản phẩm này chính là nguyên lý hoạt động đơn giản của nó: toàn bộ quá trình hoạt động của TECHNOMELT diễn ra ở áp suất thấp, thời gian bơm keo…
Scroll to top