medical-technology

medical-technology

Alt:medical-technology
Chú thích:

Uploaded to

Các thiết bị điện tử dùng trong lĩnh vực y tế cũng cần các vật liệu đáng tin cậy, các vật liệu này phải an toàn khi tiếp xúc lên cơ thể con người - cả về mặt thị giác, thính giác, khứu giác và xúc giác. nanoGUARD là giải pháp chất phủ nano không…
Scroll to top