abralon_wet_sanding_fade

abralon_wet_sanding_fade

Alt:abralon_wet_sanding_fade
Chú thích:

Uploaded to

Để sản xuất là 1 cái bàn gỗ mịn đẹp, dĩ nhiên khi cắt cây gỗ ra thì hình dạng nó rất gồ ghề, ta phải trải qua 2 bước: xử lý bề mặt mịn và đánh bóng. Để làm mịn, người ta phải đánh theo từng bước tương ứng với các độ hạt của…
Scroll to top