bang keo nhua than thien moi truong

bang keo nhua than thien moi truong

Alt:bang keo nhua than thien moi truong
Chú thích:

Uploaded to

Là loại băng keo đặc biệt làm từ vật liệu có nguồn gốc sinh học thân thiện với môi trường (bao gồm cả nhựa và giấy) cùng với chất keo không chứa dung môi. Vật liệu nhựa sinh học này được làm từ các vật liệu có nguồn gốc thực vật tái tạo hàng năm…
Scroll to top