can-mang-bao-bi

can-mang-bao-bi

Alt:can-mang-bao-bi
Chú thích:

Uploaded to

Hiện nay, Barrier Coating là khái niệm đã rất quen thuộc trong nhiều ngành như điện tử, luyện kim cũng như trong sản xuất bao bì. Barrier Coating cho giấy là việc tạo ra một rào cản vật lý nhằm bảo vệ giấy khỏi sự hư hại, gia tăng các thuộc tính, khả năng và…
Scroll to top