Băng keo ghép nối sản xuất sản phẩm vệ sinh có tính thấm hút

Băng keo kết nối cho nhiều loại vật liệu (như vải không dệt, màng phim hoặc bột giấy) được sử dụng trong sản xuất tã trẻ em, sản phẩm chăm sóc cho phụ nữ,sản phẩm không tự chủ cho người lớn, hoặc sản phẩm vệ sinh khác có tính thấm hút (AHP)

Sản phẩm vệ sinh thấm hút

Loại sản phẩm này được cấu tạo theo từng lớp, đảm bảo tính thấm hút, cũng như không thấm nước. Ví dụ cho các thành phần tiềm năng là polyme hấp thụ, màng nhựa và vải không dệt, và tất cả các vật liệu này khác nhau về các đặc tính vật lý tổng thể và bề mặt. Các cuộn của các nguyên liệu thô khác nhau này đều cần phải được nối trong quá trình sản xuất AHP, quá trình này yêu cầu các loại băng keo nối chuyên dụng cho từng nguyên liệu và bước sản xuất tương ứng cụ thể của quá trình.

Các lớp sản phẩm hợp vệ sinh thấm hút và cách nối

Vật liệuNối lõi độngNối chồngNối đối tiếp
Lớp trên cùngtesa 51948​tesa 51904tesa 4104
Lớp siêu thấm hút (ADL)tesa 51948​tesa 51904tesa 4104
Giấy airlaid không dệttesa 51948​tesa 51904tesa 4104
Siêu hấp thụtesa 51100​tesa 51917tesa 4445
Bột giấytesa 51100tesa 51917tesa 4445
Màng thoáng khítesa 51910​tesa 51904tesa 4104
Lớp phủ silicontesa 4200
tesa 54242
tesa 4200​tesa 61127
Màng bọctesa 51948​tesa 51904tesa 4104

Leave a Reply

Scroll to top