tesa-icon-impact-resistance

tesa-icon-impact-resistance

Alt:tesa-icon-impact-resistance
Chú thích:

Uploaded to

Việc gắn pin có một vai trò đặc biệt trong quy trình lắp ráp điện tử. Các thiết bị điện tử, nhất là các thiết bị cầm tay và di động, ngày càng đổi mới, yêu cầu cải thiện hiệu suất của pin ngày càng cao, dẫn đến việc pin có thể sẽ nặng hơn…
Scroll to top