photo-tesa-rechargeable-battery-bond-detach

photo-tesa-rechargeable-battery-bond-detach

Thay pin chính xác: Việc gắn pin bằng keo dán trong các thiết bị điện tử là một thách thức lớn. tesa® Bond & Detach có thể được sử dụng để giữ pin cố định tại chỗ đồng thời cũng dễ dàng tháo gỡ – từ sản xuất đến thay pin và tái chế. (Hình ảnh: tesa SE Đã đăng ký Bản quyền.)

Alt:photo-tesa-rechargeable-battery-bond-detach
Chú thích:

Uploaded to

Việc gắn pin có một vai trò đặc biệt trong quy trình lắp ráp điện tử. Các thiết bị điện tử, nhất là các thiết bị cầm tay và di động, ngày càng đổi mới, yêu cầu cải thiện hiệu suất của pin ngày càng cao, dẫn đến việc pin có thể sẽ nặng hơn…
Scroll to top