tesa-tape-battery-mounting-from-the-insight

tesa-tape-battery-mounting-from-the-insight

Alt:tesa-tape-battery-mounting-from-the-insight
Chú thích:

Uploaded to

Hiện nay, ô tô điện là sản phẩm ngày càng được ưa chuộng hơn so với ô tô sử dụng động cơ đốt trong. Trong đó, băng keo tesa đã phát huy tiềm năng trong khâu chế tạo các loại pin mạnh hơn - và cách lắp ráp an toàn. Bộ pin cao áp trong…
Scroll to top