AIP-CoupleOpeningCorrugatedBox

AIP-CoupleOpeningCorrugatedBox

Alt:AIP-CoupleOpeningCorrugatedBox
Chú thích:

Uploaded to

Với nhu cầu cao về bồi ghép cho bao bì giấy, ngày càng nhiều nhà sản xuất đang tìm kiếm các giải pháp mới để đạt được hiệu suất tốt nhất cũng như đảm bảo hiệu quả về chi phí. Để nguồn tài nguyên được tối ưu trong sản xuất giấy carton, Henkel cung cấp…
Scroll to top