Chất phủ Dow Corning® 3140 RTV

Giá niêm yết có thể thay đổi theo MOQ. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất.

Mô tả

Đặc tính vật lý

Màu sắc: từ trong suốt đến chất lỏng nhớt mịn hơi và đục.
Hằng số điện môi ở 100 Hz: = 2.52
Hằng số điện môi ở 100 kHz: = 2.52
Hệ số giãn dài: = 419 %
Chảy được.

Chuyên mục

Sản phẩm: Chất tráng phủ bề mặt và làm sạch
Nhà cung cấp: Dow Corning (thương hiệu)
Ngành công nghiệp: Lắp ráp điện tử
Chất phủ Dow Corning® 3140 RTV
Scroll to top