Avery 4528 phim mờ (Xanh phản quang)

Giá niêm yết có thể thay đổi theo MOQ. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất.

Mô tả

Decal màng phim mờ

Mã màu:

RGB
R:24 G:69 B:162
CMYK
C:96.81 M:79.54 Y:0 K:2.33
LAB
L:31.08 A:14.12 B:-55.68
Avery 4528 phim mờ (Xanh phản quang)
Scroll to top