Graco Reactor E-XP2

Listed price may vary by MOQ. Please contact us for the best price.

Description

Electric Coatings Proportioners

Máy bơm phun Reactor E-XP2 dùng cho các lớp vật liệu sơn phủ có gốc polyurea, cho phép hoạt động lên đến 2 gal (7,6 lít) mỗi phút.

Dùng để phun các vật liệu (sơn, silicon) 2 thành phần có tốc độ khô (đông đặc) trong vòng 1-2 phút.

Máy có 2 máy bơm riêng biệt và tự cân bằng theo tỉ lệ định sẵn trên bảng điều khiển. Vật liệu sẽ được trộn theo tỉ lệ định sẵn và chỉ trộn khi cần phun ra nên sẽ tiết kiệm được vật liệu.

Tốc độ phun cao nên sẽ giải quyết được 1 diện tích lớn chỉ trong thời gian ngắn.

All Graco Reactor E-Series Proportioners provide:

 • Powerful hybrid heater provides up to 15,300 watts of heat to pre-heat material quickly
 • Digital heat and pressure controls
 • Easy to use
 • Quick knockdown lower pumps for easy maintenance
 • Rugged and portable
 • Circulation valves with long-lasting seals
 • Hose heat transformer that doesn’t require tap settings

Material

 • Plural Component Protective Coatings
 • Polyurea

Applications

 • Ship Building & Marine
 • Pipe and Tank Coating
 • Wastewater Treatment
 • Secondary Containment Spill Prevention
 • Truck Bedliners
 • Waterproofing

Scroll to top