Metcal MX-5200

Metcal MX-5200

Alt:Metcal MX-5200
Caption:

Uploaded to

MX-5200 mới có tùy chọn sử dụng 2 tay hàn cùng lúc chỉ từ một nguồn cấp điện. Các tùy chọn động cho phép hai tay hàn chia sẻ 80 watt công suất đầu tùy theo nhu cầu, thậm chí thêm nhiều ứng dụng linh hoạt và tốc độ. Hỗ trợ cho dòng MX-5200 hai…
Scroll to top