tesa-55576

tesa-55576

Alt:tesa-55576
Caption:

Uploaded to

tesa® 55576 là băng keo xốp PE hai mặt dành cho các ứng dụng gắn kết vật liệu nhẹ. Nó bao gồm lớp nền bằng bọt PE và chất kết dính acrylic cải tiến. Gắn các thanh trang trí Gắn tài liệu quảng cáo Gắn gương Gắn tạm thời Làm lớp đệm Thông tin sản…
Scroll to top