bang keo tan trong nuoc tesa-4445

bang keo tan trong nuoc tesa-4445

Alt:bang keo tan trong nuoc tesa-4445
Caption:

Uploaded to

tesa® 4445 là băng keo nối cuộn một mặt, hòa tan được trong nước, không lớp lót bao gồm lớp giấy sần bên trong và keo acrylic cải tiến. Là một trong những băng keo hòa tan: tesa 4445, tesa 4441, hay tesa 4446. tesa® 4445 có tính năng đặc biệt: Tính dính cao Độ…
Scroll to top