tesa-88642-bang-keo-vai-khong-det

tesa-88642-bang-keo-vai-khong-det

bang keo dung trong y te loai nen trang khong logo

Alt:tesa-88642-bang-keo-vai-khong-det
Caption:

Uploaded to

Băng keo tesa® 88642 là băng keo hai mặt dày 120μm gồm lớp nền bằng vải không dệt và chất kết dính acrylic điều chế Đăc tính: Bám dính tốt vào nhiều bề mặt năng lượng Kết dính hiệu quả tới các bề mặt không năng lượng Khả năng chịu lực xuất sắc ở các…
Scroll to top