advanced-nanoguard-ang-titan-for-pcbas

advanced-nanoguard-ang-titan-for-pcbas

Alt:advanced-nanoguard-ang-titan-for-pcbas
Caption:

Uploaded to

Vật liệu polyme phủ đàn hồi nhớt gốc silicone, không chứa flo. Có thể được phun phủ ở các độ dày khác nhau tùy thuộc vào sự bảo vệ mong muốn. Các đặc tính cách điện và đàn hồi nhớt của lớp phủ nanoGUARD PFAS-free nanocoatings cho phép bảo vệ PCBA hoàn toàn, bảo vệ…
Scroll to top