tesa-8864x-double-coated-tissue-tape-felt-lamination-002

tesa-8864x-double-coated-tissue-tape-felt-lamination-002

Alt:tesa-8864x-double-coated-tissue-tape-felt-lamination-002
Caption:

Uploaded to

Băng keo tesa® 88642 là băng keo hai mặt dày 120μm gồm lớp nền bằng vải không dệt và chất kết dính acrylic điều chế Đăc tính: Bám dính tốt vào nhiều bề mặt năng lượng Kết dính hiệu quả tới các bề mặt không năng lượng Khả năng chịu lực xuất sắc ở các…
Scroll to top