dowsil-844-rtv-adhesive-sealant

dowsil-844-rtv-adhesive-sealant

Alt:dowsil-844-rtv-adhesive-sealant
Caption:

Uploaded to

Dowsil 844 RTV keo silicone một phần, khô nhanh, dùng dán linh kiện, cố định giữ linh kiện, đóng gói các mô-đun và cụm lắp ráp nhiều thành phần; gioăng hình thành tại chỗ FIP. Sử dụng trong tự động lẫn thủ công. Không chảy Hệ thống khô alkoxy trung tính Độ giãn dài cao…
Scroll to top