dowsil-tc-6015-thermal-conductive-encapsulant pail

dowsil-tc-6015-thermal-conductive-encapsulant pail

DOWSIL™ TC-6015 Chất bao phủ dẫn nhiệt
Phần A: Trắng đến trắng nhạt
Phần B: Xám

Alt:dowsil-tc-6015-thermal-conductive-encapsulant pail
Caption:

Uploaded to

Dowsil TC-6015 là keo silicone hai thành phần, có thể đóng rắn ở nhiệt độ phòng và đóng rắn nhanh bằng nhiệt, chất bao phủ dẫn nhiệt, tự dính, trọng lượng riêng thấp. Dùng encapsulating, đúc bảo vệ bo mạch, điền đầy, bao bọc dẫn nhiệt trong sản xuất các module ắc quy EV, biến…
Scroll to top