InvisiPac-day-chuyen-dong-thung

InvisiPac-day-chuyen-dong-thung

Alt:Dây chuyền đóng thùng tự động với InvisiPac
Caption:

Uploaded to

Graco InvisiPac là hệ thống dây chuyền gia nhiệt và phun keo hot melt, thiết bị cải tiến xử lí và phun keo hot melt cho ngành công nghiệp đóng gói - dán thùng. Ưu điểm: Giảm đáng kể thời gian khởi động (sẵn sàng hoạt động trong vòng chưa đến 10 phút). Không phải…
Scroll to top