tesa-haf-8401-200-amber-reactive-mounting-tape-brown

tesa-haf-8401-200-amber-reactive-mounting-tape-brown

tesa HAF® 840 8410 băng keo dùng nhiệt kích hoạt

Alt:tesa HAF® 840 8410 băng keo dùng nhiệt kích hoạt
Caption:

Uploaded to

tesa HAF® 8401 là băng keo dùng nhiệt kích hoạt phản ứng trên cơ sở kết hợp dùng keo phenolic và cao su nitrile. Băng keo hổ phách hai mặt này không có lớp nền. Nó được bảo vệ bởi một lớp giấy rất bền, dễ cắt. tesa HAF® 8401 không dính trong điều kiện…
Scroll to top