packshot-grp-loctite-hhd-3542

packshot-grp-loctite-hhd-3542

Keo hot-melt reactive Loctite HHD 3542 gốc polyurethane prepolymers được thiết kế để bơm bằng robot và có thời gian mở tương đối dài.

Alt:packshot-grp-loctite-hhd-3542
Caption:

Uploaded to

Keo Loctite 3542 Là một chất kết dính nóng polyurethane nóng chảy một thành phần được thiết kế với hàm lượng halogen thấp để liên kết kết cấu các thiết bị điện tử cầm tay như điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay. Nó rất thích hợp cho kim loại,…
Scroll to top