Graco Husky 515 den

Graco Husky 515 den

Alt:Graco Husky 515 den
Caption:

Uploaded to

Husky 515 là loại máy bơm có màng ngăn kép, thường dùng bơm các loại vật liệu như dầu, dung dịch lỏng, keo sản xuất bao bì, mực in và các chất màu, polyme, nhựa thông, các loại vật liệu xây dựng, a-xê-tát, polypropylene… đầu nối 1/2 inch (12.7 mm), máy bơm màng ngăn kép…
Scroll to top