Aquence EPIX BC 900F thay the mang nhua PE

Aquence EPIX BC 900F thay the mang nhua PE

Thay thế màng nhựa PE, silicone/sáp, FC chống thấm, chống bám nước/dầu cho bao bì giấy, bao bì thực phẩm sử dụng một lần: giấy gói, hộp đựng và túi giấy

Alt:Aquence EPIX BC 900F thay the mang nhua PE
Caption:

Uploaded to

Aquence EPIX BC 900F là keo gốc nước, có dạng sệt, dùng phủ barrier coating lên giấy để chống thấm nước & dầu mỡ. Chống thấm cho bao bì giấy, bao bì thực phẩm sử dụng một lần: giấy gói, hộp đựng và túi. Thay thế màng nhựa PE, PET, HDPE, silicon, sáp, FC barrier…
Scroll to top