water repellent paper

water repellent paper

Alt:water repellent paper
Caption:

Uploaded to

Aquence EPIX BC 900F là keo gốc nước, có dạng sệt, dùng phủ barrier coating lên giấy để chống thấm nước & dầu mỡ. Chống thấm cho bao bì giấy, bao bì thực phẩm sử dụng một lần: giấy gói, hộp đựng và túi. Thay thế màng nhựa PE, PET, HDPE, silicon, sáp, FC barrier…
Scroll to top