tesa-7475-tape-for-assessing-release-properties-of-silicone-coatings-3

tesa-7475-tape-for-assessing-release-properties-of-silicone-coatings-3

Alt:tesa-7475-tape-for-assessing-release-properties-of-silicone-coatings-3
Caption:

Uploaded to

Tên sản phẩm tesa® 7475 Ứng dụng chính Băng keo thử đặc tính của lớp phủ silicone Vật liệu lớp nền PETP Loại keo Acrylic Vật liệu lớp lót Glassine Kích thước: Tùy chỉnh tesa® 7475 đã được triển khai thành công trong nhiều năm, sau khi đánh giá được những đặc tính tháo rời…
Scroll to top