tesa-double-sided-pe-foam-spool-white-liner-havanna

tesa-double-sided-pe-foam-spool-white-liner-havanna

Alt:tesa-double-sided-pe-foam-spool-white-liner-havanna
Caption:

Uploaded to

Băng keo hai mặt bọt xốp có thể gỡ dùng một lần cho bề mặt rắn 1200µm InvisiBond One Lift (tesa® 65610) là băng keo xốp PE hai mặt được trang bị màng gia cường PET. Nó bao gồm một chất kết dính acrylic đã được đóng rắn với hiệu suất cân bằng tốt trên…
Scroll to top