tesa-4266-general-purpose-polypropylene-carton-sealing-tape

tesa-4266-general-purpose-polypropylene-carton-sealing-tape

Alt:tesa-4266-general-purpose-polypropylene-carton-sealing-tape
Caption:

Uploaded to

tesa® 4012 là băng keo dán thùng carton polypropylene đa dụng. Thích hợp để sử dụng trên giấy carton tái chế Các lĩnh vực ứng dụng Đóng gói, dán mép thùng, bó hàng hóa lại Có thể dùng dán thủ công hoặc máy dán tự động Niêm phong thùng carton cỡ vừa Màu sắc có…
Scroll to top